<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Search in Videos, Members, Events, Audio Files, Photos and Blogs חפש
domingo buena
e.motion

DOMZ|Philippines

LOVE THE LORD WITH ALL YOUR HEART,SOUL,MIND AND STRENGTH


התפילה שלי

Marami pong salamat Ama sa lahat ng kalinga,pagpapala,kagalingan at sa patuloy mong pag bibigay ng maraming bagay sa akin aking pamilya at sa lahat ng kasapi ng cross tv.Sa pangalan ni |עוד

הצטרף לתפילה

Community ads

My Subscriptions

דף מתוך 1
1 הרשמות 1 - 1 מתוך

דף מתוך 1
1 הרשמות 1 - 1 מתוך